Välkommen

Gibson Konsult AB erbjuder; en tvåspråkig tjänst inom psykoterapi och psykoanalys, för vuxna, tröst för barn och ungdomar, tillsyn för dem som arbetar i de hjälpande yrkena. Dessutom erbjuder vi fortsatt professionell utveckling i form av månatliga seminarier, uppsatsövervakning och hjälp att skriva en artikel.