Om Företaget

Gibson Konsult AB: Christopher Gibson och Jill Gibson, startade företaget år 1998 när vi flyttade till Göteborg från London.

Gibson Konsult AB erbjuder en tvåspråkig tjänst inom psykoterapi och psykoanalys, för vuxna, konsultationer för barn och ungdomar och handledning för dem som arbetar inom de relaterade behandlingsyrkena. Dessutom erbjuder vi fortsatt professionell utveckling i form av månatliga seminarier, uppsatshandledning och hjälp med att skriva professionella artiklar .

Vi har  upphandlade avtal/kontrakt med Göteborgs Stad, Kriminalvården, Region Halland och Västragötalandsregionen. Christopher Gibson har sin bakgrund inom skolans arbetet med psykiska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar. Han arbetat inom studenthälsan på Kings College London University, Brent Adolescent Center samt The Anna Freud Clinic. Han har arbetat som terapeut sedan 1978 och som psykoanalytiker sedan 1991.

Han är Fellow of The Institute of Psychoanalysis, London, Medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen samt Leg. Psykoterapeut.

Christopher är kvalificerad att arbeta med vuxna, barn och ungdomar. Han arbetar som handledare inom olika verksamheter; barn och ungdomsmottagningar, kriminalvården, beroendekliniker, psykiatrin och öppenvården..

Han håller månatliga seminarier för professionella utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.

Jill Gibson tog examen i psykologi vid Brunel University, London 1983. Hon kvalificerade sig som psykoanalytiker 1991.

Jill är psykolog,  Medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen,  Fellow of The Institute of Psychoanalysis, London samt Leg. Psykoterapeut.

Hon har klinisk erfarenhet genom sitt arbete inom psykisk hälsa för MIND i London, samt för The Tavistock Clinic, också i London, utöver hennes privata praktik.

I Sverige arbetar Jill också som handledare i en rad olika verksamheter; barn och ungdomskliniker, kriminalvården, beroende kliniker, psykiatrin och öppenvården.

Jill ger även handledning för personer som skriver en uppsats för en universitetsexamen och personer som vill skriva artiklar för publicering.