Handledning

Handledning

Vi erbjuder handledning till professionella inom psykiatrin, socialtjänsten, skolan, barn- och ungdomskliniker och beroende kliniker från ett psykoanalytiskt perspektiv.
Omedvetna processer kan blockera insikt i behandlaren. Svårigheter i terapi/samtal berör våra egna känslomässiga liv. Att få möjlighet att tala fritt med en kollega/handledare, kan leda till förändring och ny kunskap.
Många terapeuter har individuell handledning, det är ett sätt att garantera kvalitet i sitt arbete. Alternativt tillhandahåller många organisationer grupphandledning.

Supervision

We offer supervision within Psychiatry, Social Services, Schools, Child and Adolescent Clinics from a psychoanalytic perspective.
Unconscious processes can block insight in the therapist. Difficulties in therapy touch on our own emotional lives. To have the opportunity to speak freely to a colleague/supervisor in can lead to a solution and change.
Many therapists have individual supervision as it is way to guarantee quality in their work. Alternatively many organisations provide group supervision.

Kostnad
Individuell handledning: 1200 kr per 45 minuter
Grupper: Enligt avtal, alt. enligt överenskommelse

Cost
Individual supervision: 1200 kr per 45 minutes
Groups: According to contract, alt. according to agreement