Fortbilding

Fortbildning

ATT SKRIVA EN ARTIKEL

Att skriva är både en tankeprocess och en arbetsprocess. Vi erbjuder hjälp med processer och dess struktur mot målet av en eventuell publication

UPPSATSHANDLEDNING

Fokusera på individens skrivutveckling, och på det självständiga arbetet på högre utbildningar inom psykologi, psykoterapi och psykoanalys.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_3a68.jpg

PRISER

Enligt överenskommelse

Seminarier

Seminarieserien började år 2003, och fortsätter med flera grupper i Göteborg, det har hållits grupper i  Norrköping, Lund, Borås, och det finns en grupp i Halmstad.

Syftet med serien är att förse professionella som arbetar med ‘samtal’ ett forum för en fortsättning av deras professionella utveckling. Kunskapen som erbjuds i mötena är avsedd som ett komplement för deltagarnas egna erfarenheter och lärande. Varje månad tilldelas ett kapitel av en bok eller en uppsats av Christopher för läsning under månaden (om deltagarna har tid). Under seminariet kommer uppsatsens innehåll läsas och presenteras, för att sedan finna samband i relation till innehållet i uppsatsen med omvärlden. 


All litteratur som läses är på engelska dock så kan diskussionen hållas på svenska. Gruppmedlemmar förväntas inte att göra läxor. Om de önskar kan deltagarna läsa uppsatsen i förväg och/eller titta på en rekommenderad film eller Shakespeare uppspel som kan användas som exempel. Seminariets syfte är att vara ett intressant och stressfritt sätt att uppleva utvecklingen inom psykoanalytisk terapi.

För mer information gällande seminarier kontakta Christopher

 

IMG_3808.JPG

Böcker till salu

Oedipus  - Encounters 

79 sidor, 90 kronor plus porto, Ebook kostar 60 kronor

Jeanie’s Leap and Melancholy Magda

105 sidor, 90 kronor plus porto, Ebook kostar 60 kronor